• 11. Výber poukazu
  • 22. Odoslanie objednávky
  • 33. Platba